Share on Facebook שלח לחבר הדפס מפת מיקומים "אם המושבות החדשה"


מפות מיקומי החנייה ברחבי השכונה:


מפות שבילי אופניים באם המושבות:

מפת שבילי אופניים על צירי תנועה בצפון פ"ת | מפת שבילי אופניים בצפון פ"ת | מפת שבילי אופנים בעיר פ"ת רבתי

מפת מיקומי מתקני מחזור בשכונה: מידע על ימי פינויי פסולת ומיחזור בשכונה:

מיקומי מתקני מיחזור בקבוקי פלסטיק:

רחוב: מספר: הערות:  
משה סנה 5 בכניסה לאחים ישראלית  
משה סנה  20 מתקן כפול + מתקן לאיסוף סוללות  
יעל רום 10 ליד מגרש הספורט של ביה"ס נתן יונתן  
יעל רום 20 בכניסה למגרש החנייה  
בן חור 2    
בן חור 8 מתקן כפול  
רחבעם זאבי 8    
אריה בראון 25    
יוני נתניהו 13 ליד הכניסה לאהוד מנור  
שרגא רפאלי 6  כולל מתקן קרטונים ותרומת בגדים  
שרגא רפאלי 10    
שרגא רפאלי 18    


מיקומי מתקני איסוף בגדים:


רחוב: מספר: הערות:
שרגא רפאלי 6  ליד המתנ"ס
בן חור 8  מול המתנ"ס ליד תחנת האוטובוס
יעל רום 10  ליד בית ספר נתן יונתן בנישה של הגדר
ראשון לציון 1  ליד המרכז המסחרי ממזרח

מיקום לוחות מודעות:

רחוב: מספר: הערות:  
משה סנה 27 ליד גני הילדים  
משה סנה 16 בכניסה לפארק הסביונים  
משה סנה 20 בכניסה לפארק  
משה סנה 26 בכניסה לפארק  
יעל רום 10 בכניסה לנתן יונתן  
יעל רום  11 בכניסה לפארק  
איסר הראל  2 ליד המרכז הקהילתי  
בן חור  3 ליד מגרש החניה  
משה סנה 41 ביציאה מהכיכר לבן חור  
משה סנה 41 בכניסה לשדרת הדקלים  
בו חור 8 בכניסה לגני הילדים  
יוני נתניהו 7 בכניסה לגני הילדים  
שרגא רפאלי 2 בכניסה לגני הילדים  
שרגא רפאלי 6 בכניסה לגני הילדים  
שרגא רפאלי 16 ליד הכיכר  
שרגא רפאלי 15 בכניסה האחורית לבית ספר אהוד מנור  
ראשון לציון 2 בכניסה לגינת המשחקים  


מיקום תיבות למשלוח דואר:

רחוב: מספר: הערות:
בן חור 6  
גיסין 26  
תחנת דלק - פז האצטדיון --  
זכרון יעקב 50  


מיקום בתי כנסת:

שם: סיגנון תפילה: כתובת: הערות:
בראשית ישראלי רחבעם זאבי \ פינת רחוב ראשון לציון בית הכנסת ומרכז קהילתי דתי
בית אליהו ספרדי יעל רום \ מבצע יפתח מעל גני הילדים
אחים ישראלית ירושלמי שכונת אחים ישראלית (כניסה מרחוב משה סנה)  

 


ya