Share on Facebook שלח לחבר הדפס על האתר

 
האתר (להלן: פלטפורמה, תוכן, דומיין ואירוח) הוקם בהתנדבות על ידי צוות מתנדבים מוועד שכונת אם המושבות החדשה, באוגוסט 2011, במטרה להעביר מידע נידרש לתושבי השכונה.

בעידן המודרני, הפלטפורמה של אתר אינטרנט, חיונית על מנת לשמר, לשפר ולחזק את הקשר עם התושב ולענות על צורך התושבים במקום מרוכז בו יועברו תכנים נדרשים הנוגעים לשכונה, לידי התושבים.
האתר על כל תכניו, יועבר לידי הוועדים הבאים שייבחרו לאורך השנים אלא אם, כותב מסוים יבקש להסיר תוכן אותו הוא כתב..

הכללים אותם העמדנו אל מול עינינו הם:
• האתר לעולם לא יהיה שייך לאדם פרטי אלא יהיה שייך לוועד שכונת אם המושבות החדשה.
• כל התכנים שנתרמו או יתרמו לאתר, יהיו חלק בלתי נפרד מהאתר וישמשו את התושבים ללא תמורה.
• אם יהיו רווחים (פרסומות) מתפעול האתר, הרווחים ישמשו לתחזוקת האתר. רווח מעבר לאמור, ישמש לקידום ופרסום האתר.
• מטרת האתר הייתה ותהייה שרות ומידע לתושבים ועל פי כך, נגזר תוכנו בהווה ובעתיד.
• הוועד המכהן יבחר צוות ניהול לאתר שיכלול מנהל תוכן, מנהל שיווק וגזבר שכולם כפופים לוועד המכהן ויחויבו לשמור על סגנון האתר, תוך כפיפות להחלטות הוועד.
• כל הדוחות הכספיים הנוגעים לאתר, ינוהלו כחוק ויפורסמו לציבור.
• הוועדים שייבחרו בעתיד, לאחר הוועד המכהן, לא יוכלו למכור את האתר או חלקו.
• האתר לעולם לא יוכל להיות בעל צביון פוליטי ורוח האתר, לא תשתנה.
• אם לוועד המכהן תהייה עמותה, כל הזכויות באתר, ללא יוצא מהכלל, יועברו לעמותה.

אנו הוועד המכהן של וועד "אם המושבות החדשה", מקווים שתיהנו מהאתר בו הושקעו משאבים רבים.
הוועד חרט על דיגלו התנדבות, שרות, נתינה, דמוקרטיה, אדיבות ונימוס. אלו לא מילים ריקות מתוכן. בידיכם הכוח ליצוק תוכן למילים.

בברכה,
הנהלת האתר.


ya