Share on Facebook שלח לחבר הדפס מפת אם המושבות החדשה  והוותיקה

 
  • המפה נערכה ע"י עיריית פ"ת וכל הזכויות שייכות לעירייה בלבד.
  • המידע המצוי באתר זה הינו מידע כללי, ואין בו כדי להוות תחליף למידע הניתן על ידי בעל מקצוע ו/או מידע המתקבל מהרשויות המוסמכות.
  • אין הנהלת האתר ו/או הועד אחראים לכל נזק או תוצאה שתגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע באתר
  • חובה לבדוק ולאמת כל פרט מידע הנמצא באתר והאחריות בגין שימוש במידע ותוצאותיו, מוטלת כולה על הקורא ועליו בלבד.ya