Share on Facebook שלח לחבר הדפס מדריך טלפון לעירייה

כתובת העירייה: העליה השניה 1, ת.ד. 1
מיקוד:  49100
טלפון: 03-9052222


אגפים/מנהלים

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

מנהל כללי

איציק ברוורמן

ראש העיר

03-9052242

mayor@ptikva.org.il

 

עינת קיסר

מנהלת לשכת ראש העיר

03-9052242

einatk@ptikva.org.il

 

רותי קליין

מזכירת ראש העיר

03-9052242

ruthk@ptikva.org.il

 

רז אביבי

עוזר בכיר לראש העיר

03-9113636

raz@ptikva.org.il

 

אמיר סולמי

עוזר ראש העיר

03-9113112

amirs@ptikva.org.il

 

יעקב ממן

מנכ"ל העירייה

03-9052609
פקס: 1533-9347139

lm@ptikva.org.il

 

עו"ד שגיא חן

עוזר מנכ"ל

03-9053088

sagi@ptikva.org.il

 

נעמה בוחניק

מנהלת לשכת מנכ"ל

03-9052609

naamab@ptikva.org.il

 

אילנה חרזי

לשכת מנכ"ל

03-9052507

ilanaha@ptikva.org.il

 

עיוני אתי

לשכת מנכ"ל

03-9113537

etiay@ptikva.org.il

 

אלבז אילנה

לשכת מנכ"ל

03-9052613

ilanael@ptikva.org.il

 

חזי חקאק

דובר העירייה

03-9052406

hezih@ptikva.org.il

 

איציק ישראל

ס.ראש העיר וראש מינהל החינוך

03-9052251

sigalitv@ptikva.org.il

 

סיגלית ואנונו

מנהלת לשכת ס.ראש העיר וראש מינהל החינוך

03-9052251

sigalitv@ptikva.org.il

 

סמוליאנוב לאוניד

סמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש

03-9052797

leonids@ptikva.org.il

 

קרני מאיר

סגן מנהל אגף הרכש והמשק

03-9052744

meirk@ptikva.org.il

 

מזרחי אריאלה

סגנית מנהלת אגף המשק למינהלה

03-9052792

ariela@ptikva.org.il

 

אמרוסי יונה

מנהל אגף השכונות

03-9053042

yonaam@ptikva.org.il

 

יריב סנדלון

מנהל אגף הביטחון

03-9052400

yarivs@ptikva.org.il

 

פרנקו פז

סגן מנהל אגף הביטחון

03-9052442

pazf@ptikva.org.il

 

פישר אסנת

סמנכ"לית העירייה לענייני תמ"א

03-9113644

osnatf@ptikva.org.il

 

אלה איגלר

מנהלת אגף אירועים

03-9053190

ellal@ptikva.org.il

 

בן חמו ארז

סגן מנהל אגף למכרזים התקשרויות ותמיכות

03-9112148

erezbh@ptikva.org.il

 

איילה קדוש

מבקרת העירייה

03-9113733

ayalak@ptikva.org.il

 

לוי מוטי

מנהל אגף המוקד העירוני

03-9053003

motil@ptikva.org.il

 

בועז ענת

סגן מנהלת אגף המוקד העירוני

03-9053003

anatb@ptikva.org.il

 

גרינהויז צילה

מנהלת אגף נכסי העירייה

03-9052733

nehes@ptikva.org.il

 

הולצר מירה

מנהלת אגף תכנון אסטרטגי

03-9112154

mirah@ptikva.org.il

 

קניפל עדי

מנהלת מח' אינטרנט והטמעת מיומנויות מחשב

03-9112121

adik@ptikva.org.il

 

גרינבאום שרית

יועצת משפטית לעירייה

03-9113454

saritg@ptikva.org.il

 

מזרחי מיכל

סגנית ומ"מ של היועצת המשפטית

03-9113456

michalm@ptikva.org.il

 

ששי פתאל

מנהל אגף הספורט

03-9052904

arien@ptikva.org.il

 

גיא עפארי

מנהל האגף לשירותים חברתיים

03-9052900

guya@ptikva.org.il

 


אגפים/מנהלים

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

מנהל הנדסה

חוה ארליך

מהנדסת העיר 

03-9052379 

havae@ptikva.org.il

 

 קראוני יוסף

סגן לוגיסטי למהנדס העיר 

03-9052508 

yossik@ptikva.org.il

 

שורבן שמואל

סגן מהנדס העיר

03-9052337

shmuels@ptikva.org.il

 

זבילביץ איליה

מנהל אגף מבנים 

03-9052625 

iliaz@ptikva.org.il

 

שגיא יפה

רשוי ופקוח על הבניה

03-9055073

yafis@ptikva.org.il

 

אולונובסקי ויקי

מ"מ אגף הרישוי והפיקוח על הבנייה

03-9055023

vikio@ptikva.org.il

 

שמרלר משה

מנהל אגף תכנון עיר

03-9052510

moshes@ptikva.org.il

 

יהודה ירון

מנהל מח' היטלי השבחה ומידע תיכנוני

03-9053111

yarony@ptikva.org.il

 

כהן אריאלה

מנהלת מח' קידום תכנית יזמים פרטיים

03-9052515

arielac@ptikva.org.il

 

גלבר ציפי

סגנית מנהלת אגף תכנון עיר

03-9052622

tzipig@ptikva.org.il

 

ויויאנה זאייט ויניצקי

מנהלת אגף התנועה

03-9053686

vivianaz@ptikva.org.il

 

תכלת אופיר

עוזר מנהל אגף התנועה

03-9052826

ofirt@ptikva.org.il

 

לוי יגאל

מנהל יחידת התנועה לתפעול

03-9113526

igall@ptikva.org.il

 

עטר צורי

מנהל מחלקת רמזורים

03-9052617

tzuria@ptikva.org.il

 

כהן אריאלה

מנהלת מח' היטל השבחה

03-9053111

ariellac@ptikva.org.il

 


אגפים/מנהלים

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

מנהל שפ"ע

דורני שלמה

מנהל אגף השילוט

03-9052922

SHLOMOD@PTIKVA.ORG.IL

 

שטיין אהוד

מנהל אגף איכות הסביבה

03-9052916

EHUDS@PTIKVA.ORG.IL

 

סובול אליאנא

סגנית מנהל אגף איכות הסביבה ותכנון סביבתי

03-9052886

ELIANAS@PTIKVA.ORG.IL

 

בק צחי

סגן מנהל אגף התברואה

03-9053133

tzahib@ptikva.org.il

 

ילון ערן

מ"מ מנהל אגף גנים ונוף

03-9052762

ERANYA@PTIKVA.ORG.IL

 

דרורי ישראל

מנהל אגף גנים ונוף

03-9052736

ISRAELD@PTIKVA.ORG.IL

 

אופנהיים צבי

סגן מנהל אגף גנים ונוף ומח' הדומם

03-9052756

ZVIKAO@PTIKVA.ORG.IL

 

ברוורמן זורח

מנהל אגף הרכב

03-9052492

zorachb@ptikva.org.il

 

בעדני אמנון

סגן מנהל אגף הפיקוח העירוני

03-9052982

AMNONB@PTIKVA.ORG.IL

 

כרמי ניסן

סגן מנהל מנהל שפ"ע ומנהל אגפי הפיקוח והתברואה

03-9052914

NisanK@PTIKVA.ORG.IL

 

ספרונוב איגור

מנהל אגף רישוי ופיקוח עסקים

03-9052205

IGALS@PTIKVA.ORG.IL

 

בר-און תיקה

מנהלת האגף הוטרינרי העירוני

03-9112167

TIKAB@ptikva.org.il

 

בלחסן סיגל

מנהלת מחלקת תכנון ובקרה במינהל שפ"ע

03-9052873

sigalbel@ptikva.org.il

 

דורני אורה

מנהלת לשכת מנהל מינהל שפ"ע

03-9052910

ORAD@PTIKVA.ORG.IL

 


אגפים/מנהלים
 

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

מנהל הכספים

גולדשטיין חנה

גזברית העירייה

03-9052237

HANIG@PTIKVA.ORG.IL

 

הלחמי נסים רביטל

מנהלת אגף כלכלי

03-9052217

REVITALH@PTIKVA.ORG.IL

 

זהבי אוריאל

מנהל אגף חשבות

03-9052230

urielz@ptikva.org.il

 

זוהר כרמלה

סגן מנהל אגף חשבות

03-9052231

KARMELAZ@PTIKVA.ORG.IL

 

משריקי רינה

מנהלת אגף מגורים

03-9052203

rinam@ptikva.org.il

 

גולונבק יעקב

מנהל אגף עסקים

03-9052263

KOBIG@PTIKVA.ORG.IL

 

חנגל נסים

סגן מנהל מינהל הכנסות (ארנונה)

03-9052210

HENGELN@PTIKVA.ORG.IL

   

מוקד תשלום ארנונה

03-9052292

 
 

נובוגרוצקי גילית

מנהלת אגף תקציבים ומנהלה

03-9052336

GILITN@PTIKVA.ORG.IL

 

פלהיימר ורד

סגנית/ממ גזברית

03-9052237

VEREDF@PTIKVA.ORG.IL

 

קימלפלד איריס

סגנית מנהלת אגף תקציבים ומנהלה
מנהל תרבות, נוער וספורט

03-9052473

IRISK@PTIKVA.ORG.IL

 

שמעוני אורלי

סגנית מנהלת אגף תקציבים ומנהלה
מנהל ממ"ן משק ונכסים

03-9052746

ORLYS@PTIKVA.ORG.IL

 

 

אילן איתי

סגן מנהל אגף תקציבים ומנהלה
מנהל הנדסה

03-9052256

ITAYI@PTIKVA.ORG.IL

 

 

ריפולד אסתר

סגנית מנהלת אגף תקציבים ומנהלה
מנהל כללי

03-9052227

ESTERR@PTIKVA.ORG.IL

 

דליה קריסי

מנהלת מחלקת שכר

03-9052359

daliak@ptikva.org.il

 

קעטבי אורלי

סגנית מנהלת מח' שכר

03-9052327

orlik@ptikva.org.il

 

סילנקוב אורית

מנהלת מדור שכר

03-9052482

orits@ptikva.org.il

 


אגפים/מנהלים

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

אגף נוער וצעירים

גיא אליהו

מנהל אגף הנוער והצעירים

03-9052316

guye@ptikva.org.il

 

ויקי ששון

מזכירת אגף

03-9113510

vikis@ptikva.org.il

 

איריס ארונין

מנהלת אזור מרכזי נוער

03-9113521

irisa@ptikva.org.il

 

נטלי בטאט

מנהלת אזור מרכזי נוער

03-9113521

natalib@ptikva.org.il

 

אלי שדה

מרכז הכנה לצה"ל

03-6243122

elisa@ptikva.org.il

 

רפי בנימין

מרכז הצעירים

03-9074720

raffyb1153@gmail.com

 

מירב חסיד

מרכז הדרכה

03-9113523

meiravh@ptikva.org.il

 

דנה כהן

רכזת תנועות נוער

03-9113677

danaco@ptikva.org.il

 

נטע כהן

רכזת חינוך חברתי

03-9113517

netac@ptikva.org.il

  


אגפים/מנהלים

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

מנהל החינוך

איציק ישראל

ס.ראש העיר וראש מינהל החינוך

03-9052251
פקס: 9052525

sigalitv@ptikva.org.il

 

 

הופנברג רמי

סמנכ"ל לחינוך וקהילה ומנהל מינהל החינוך

03-9052495

ramih@ptikva.org.il

 

הלל יאראק סיגלית

מנהלת אגף ביה"ס יסודיים

03-9052680

SIGALITT@PTIKVA.ORG.IL

 

דראב-לוי חני

סגנית מנהלת אגף יסודי

03-9052297

HANIL@PTIKVA.ORG.IL

 

שפירא רויטל

מנהלת אגף ביה"ס על יסודיים

03-9052295

revitalsha@ptikva.org.il

 

בראל רחל

סגנית מנהלת אגף על יסודי

03-9052485

rachelb@ptikva.org.il

 

פרידמן שרה

מנהלת אגף מינהלה

03-9052562

SARAF@PTIKVA.ORG.IL

 

דקטר פנחס

מנהל אגף אחזקת מבנים

03-9052995

PINID@PTIKVA.ORG.IL

 

משה עמליה

סגן מנהלת אגף מינהלה

03-9052563

MALIM@PTIKVA.ORG.IL

 

אוחיון קרין

סגנית מנהלת אגף מינהלה

03-9052365

karino@PTIKVA.ORG.IL

 

אייזנברג אודליה

מנהלת האגף להשכלה אקדמית ומנהלת מכללת העיר

03-9271684

odeliae@ptikva.org.il

 

יששכר עפרה

חשבת מינהל החינוך

03-9052298

OFRAY@PTIKVA.ORG.IL

 

שרייבר אילון

סגן מנהל אגף מחשוב וטכ' למידה

03-9052347

EYLONS@PTIKVA.ORG.IL

 

קין יוספה

מנהלת אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית

03-9052596

YOSEFAK@ptikva.org.il

 

אודוביקוב סבטלנה

סגנית מנהל אגף ויו"ר ועדות השמה

03-9053105

SVETLANAU@PTIKVA.ORG.IL

 

אונגר מיכל

מנהלת אגף גני ילדים

03-9053149

mungar@ptikva.org.il
michalun@ptikva.org.il

 

קרישבסקי מאירה

סגנית מנהלת אגף גני ילדים

03-9052392

meirak@ptikva.org.il

 

תמם עמוס

מנהל אגף חינוך מיוחד

03-9052593

amost@ptikva.org.il

 

יעקב זאב

מנהל אגף לחינוך תורני

03-9112021

ZEEVY@PTIKVA.ORG.IL

 

שוורץ מנחם

מנהל אגף מורשת יהדות

03-9052498

shwartz@ptikva.org.il

  


אגפים/מנהלים

שם

תפקיד

טלפון במשרד

email

מנהל התרבות

גור אריה דרורית

מנהלת מינהל התרבות וקריית המוזאונים וסגנית מנהל מינהל החינוך

03-9052435

DRORITG@PTIKVA.ORG.IL

 

 

ימיני אריה

מנהל אגף התרבות

03-9125210

ARIEY@PTIKVA.ORG.IL

 

חי נילי

מנהלת אגף אמנויות פלסטיות

03-9052350

NILIH@PTIKVA.ORG.IL

 

קובלסקי אלחנן

מנהל אכסדרה

03-9125204

elchanan@ptikva.org.il

 

ריבק מאיה

אוצרת מוזאון
יד לבנים

03-9052313

 
 

שניידרמן הילה

אוצרת מוזאון
יד לבנים

03-9052313

hilasc@ptikva.org.il

 

ארז אסיף קרן

מנהלת אגף מינהלה בקריית המוזאונים

03-9052313

kerene@ptikva.org.il

 

דוידזון גליה

מנהלת הארכיון לתולדות פ"ת

03-9286303

GALIAD@PTIKVA.ORG.IL

 

דוד רות

מנהלת רשת הספריות

03-9052453

RUTHIED@PTIKVA.ORG.IL

 

פישר יעקב

מנהל אגף חינוך מבוגרים

03-9052341

yaakovf@ptikva.org.il

;#;#

 
 


ya