Share on Facebook שלח לחבר הדפס מסמכים לקריאה והורדה


ועד אם המושבות החדשה בעיות וסיכומיםועד אם המושבות החדשה מסמכיםפרוטוקולים של עיריית פ"ת בנושא אם המושבות החדשה, הדר המושבות החדשה


מכירת מגרשים וזכויות בשכונה:


תחנת הדלק:


חינוך ומבני ציבור:


נפילת מנוף:


דו"ח מבקרת העירייה


איכות הסביבה 


מפות

 הזכויות על המפות לעיל, שייכות לעיריית פ"ת.

דירה


פתח תקווה


וועדי שכונות


הנחיות לתכנון


האתרya