Share on Facebook שלח לחבר הדפס אם המושבות החדשה

חברי ועד שכונת "אם המושבות החדשה" (הדר המושבות החדשה):

 

צוותי הפעילות\וועדות בועד שכונת "אם המושבות החדשה":

 • איכות הסביבה: יעל דוד, דותן זילברקלנג, דותן לוי.
 • בטיחות וביטחון שוטף: יעקב גרייס, אבירם כהן.
 • הגשת התנגדויות להקלות בהיתרי הבנייה: דותן לוי, חווי מטיכן, איציק פלדמן.
 • היגוי לחניה: אבירם כהן, דותן זילברקלנג.
 • הפקת אירועים וקשרי קהילה: שגית טל, דודי קריב, כפיר נשיא, דניאלה טואף ליבר, אורלי צוקר, דקלה שי, ענת מדיוני.
 • הקמת מבני ציבור: קרן אייז.
 • זכויות הנכים והנגשה: גיא וולפין, עירן בודנקין.
 • חזות השכונה (שפ"ע)- (גינון, נקיון, פארקים וכיכרות): גיא וולפין,דיקלה יחזקיא, אהרן ברנד, רן סידון.
 • חינוך - גני ילדים: סיגל ראובן, יניב חליבה, אלינור מאיר, ענת מדיוני.
 • חינוך יסודי: רן סידון, סנדרין קאלק, תהילה עוז, סיגל ראובן.
 • חינוך מיוחד, שרון רפפורט סיידה, אופיר בגים, דניאלה טואף ליבר.
 • חינוך על יסודי: אילן מחלב, ספי כהן, שגית טל, אבירם כהן. 
 • פיקוח הבנייה: אמיר סכר, אורי גבריאל, אופיר בגים, גל עמיר.
 • פיתוח תשתיות והנדסה: יאיר עופר, עירן בודנקין, עמרי גוטמן.
 • צילום: דותן זילברקלנג.
 • צעירים וספורט: שגית טל, דקלה שי, ענת מדיוני.
 • תחבורה ציבורית: רן סידון.
 • תיעוד ומיפוי: יאיר עופר.
 • תנועה ותחבורה: עירן בודנקין, עמרי גוטמן, דותן זילברקלנג.


אנו מזמינים את תושבי שכונת אם המושבות החדשה לבוא ולהצטרף לפעילות וועד השכונה, להשפיע ולגלות מעורבות. הפעילות לא תגזול יותר מכמה דקות ליום אך תשפיע על עתיד השכונה כולה!
 

מטרות הוועד:

 • לייצג את תושבי שכונת אם המושבות החדשה מול עיריית פתח תקווה ורשויות סטטוטוריות אחרות במדינה, בפני נציגיהם ובפני כל גורם אשר במעשיו נגיעה לציבור ואו לשכונה, מעורבות והשפעה על תהליך קבלת החלטות וקביעת סדרי קדימויות, אצל כל הגורמים בנושאים הנוגעים לרווחתם של התושבים ואיכות החיים בשכונה.
 • לעקוב אחרי תהליך פיתוח השכונה תוך מעורבות ולהשפיע על קבלת ההחלטות בעיריה כך שתהיינה תואמות את האינטרסים של תושבי השכונה.
 • לפעול למען שיפור איכות החיים והרווחה בשכונה כולל ייזום פעילויות בשיתוף תושבי השכונה.
 • לשפר את תדמית השכונה בקרב תושביה ובפני והציבור בכלל.
 • ליצור תקשורת ומארג חברתי בין תושבי השכונה תוך עדכון התושבים על בסיס שוטף, בכל עניין ונושא הקשורים בשכונה.
 • לאסוף את כל המידע ולתעדו, על מנת לסייע למפות ולהגדיר צרכי השכונה.
 • לעודד פעילות התנדבותית של תושבי הקהילה למען הפרט והכלל.
 • לסייע לרשות המקומית ולמוסדות, ארגונים בשכונה ולתושבים במילוי חובות אזרחיות, כולל כוננות בשעת חירום ונטילת חלק פעיל בארגון ובהפעלה של השירותים בעת הצורך.

 

במהלך השנים, ניהלנו מספר מאבקים. להלן חלק מהקישורים באתר עצומה:להלן תוצאות הבחירות לוועד השכונה שנערכו בתאריך 26.10.11:


ערן בודנקין יאיר    עופר גיא    וולפין יניב   חליבה אמיר   סכר אילן   מחלב דותן       לוי עמרי   גוטמן ספי      כהן פרי רזי   שרעבי איציק פלדמן 
                     
שם המועמד מיקום זכייה כמות ההצבעות (כל תושב
הצביע ל 4 מ 11)
באחוזים
מסך המצביעים
באחוזים
מכלל ההצבעות
ערן בודנקין 1  388 64.88% 18.42%
 יאיר עופר 2  280 46.82% 13.30%
 גיא וולפין 3  253 42.30% 12.01%
 יניב חליבה 4  243 40.63% 11.53%
 אמיר סכר 5  222 37.12% 10.54%
 אילן מחלב 6  220 36.79% 10.44%
 דותן לוי 7  170 28.42% 8.07%
 עומרי גוטמן 8  108 18.06% 5.13% 
 ספי פרי כהן 9  99 16.55% 4.70% 
 רזי שרעבי  10  64 10.70% 3.03% 
 איציק פלדמן 11  59 9.86% 2.80%
סה"כ 11 מועמדים  סה"כ 7 חברי וועד   סה"כ: 2106 הצבעות
של 589 מצביעים
סה"כ 9.9% מכלל התושבים סה"כ  100%


הצבעות פסולות 28 לכלל המצביעים.נסיים בשיר שאולי יזכיר לכולנו את הצורך במעורבות חברתית:

דווקא אני

ביצוע: מנחי ערוץ הילדים
מילים: דנה שץ
לחן: דני רייכנטל

אם משהו יזוז פה זה יתחיל אצלי
אם משהו ישתנה פה זה יקרה בגללי
אם משהו מפריע לי אני אומר
כבר לא יהיה בסדר אם אני לא אתעורר

דווקא אני מוכן לעשות
דווקא אני רוצה לשנות
דווקא אני מכל העולם
דווקא אני ואז גם כולם

לוקח ברצינות את מה שהוא חושב
כבר לא עומד בצד
מתחיל להתערב
יודע שבסוף זה ישתלם לו בגדול
לוקח אחריות
שווה אם זה הכל

דווקא אני...


 


ya